076 541 0045

Tandartstarieven

De tarieven van Tandartspraktijk Brandebeemd zijn landelijk vastgesteld. Dit betekent dat u altijd een eerlijke en realistische vergoeding betaalt voor uw behandeling.

Tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit

Bekijk de tandarts tarieven van 2019 en de tandarts tarieven van 2020 vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Hieronder ziet u onze meest uitgevoerde behandelingen.

Twee keer een kleine röntgenfoto

 

Deze twee kleine röntgenfoto’s worden in overleg gemaakt. Op deze foto kunnen we beoordelen of u gaatjes heeft, oftewel cariës.

Kaakoverzichtsfoto (OPG)

De kaakoverzichtsfoto, oftwel Orthopantomogram (OPD), wordt gemaakt om uw kaakgewricht te beoordelen. Hiermee kunnen we ontsteking(en) aan uw wortelpunt(en) ontdekken, wortelresten analyseren, de ligging van uw verstandskiezen beoordelen en bij de jeugd bekijken of alle volwassen tanden en kiezen aanwezig zijn.

Uw tandartsvergoeding

Wij kunnen u niet garanderen dat uw behandeling wel of niet in aanmerking komt voor een vergoeding, want verzekeringspolissen lopen sterk uiteen. Polissen en pakketten verschillen per persoon. Bovendien worden er ieder jaar nieuwe verzekeringspakketten aangeboden.

Persoonlijke begroting

Wij maken bij een vervolgafspraak altijd een begroting voor u. Hierin staan de verrichtingencodes op waarmee u zelf bij uw verzekeraar kunt navragen of deze voor tandartsvergoeding in aanmerking komen.

Indien u toch nog vragen heeft over de kostenbegroting, maak dan vrijblijvend een afspraak met Mw. J.N. Wildenberg. Een duidelijke uitleg over de begroting voorkomt misverstanden of verrassingen achteraf. U kunt voor een afspraak bellen met onze balieassistente.

Uw tandartsverzekering

Zoals u van ons gewend bent zetten wij ook in 2016 weer in op het betaalgemak van onze patiënten. Indien u een tandartsverzekering heeft, kan de factuur meestal rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar worden gestuurd.

Betaling

Fa-med B.V. is in 1988 opgericht. Het versturen en innen van rekeningen is hun vak. Zij nemen ons dat werk uit handen. Zo hebben wij meer tijd voor onze zorgverlening, meer tijd voor ú.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van de nota, bel dan Fa-med B.V.. Het nummer daarvan is: 0900 – 0885.

  

Betalingsvoorwaarden Fa-med B.V.

  • Uw tandarts of orthodontist hanteert de algemene voorwaarden van Fa-Med B.V.: de betalingstermijn is maximaal 30 dagen.
  • Het bedrag van de nota maakt u over op de rekening van Fa-med B.V.
  • Als Fa-med B.V. de betaling niet binnen 30 dagen heeft ontvangen, is Fa-med B.V. gerechtigd – zonder dat u eerst in gebreke wordt gesteld – over te gaan tot incasso.
  • Betaal daarom het factuurbedrag eerst aan Fa-med B.V., voordat u de factuur voor (eventuele) vergoeding indient bij uw verzekeraar.
  • Alle buitengerechtelijke en/of gerechtelijke kosten die te maken hebben met de incasso van deze factuur komen te uwen laste.
  • Opmerkingen of klachten worden alleen in behandeling genomen indien deze binnen 30 dagen na factuurdatum schriftelijk worden ingediend bij Fa-med B.V.. Indien u aangaande deze factuur een nadere specificatie of toelichting wilt ontvangen, kunt u een verzoek hiertoe indienen tot uiterlijk 30 dagen na factuurdatum. Na deze termijn wordt de factuur als tussen partijen juist en vaststaand aangemerkt.